MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Multifunkčné ihrisko Sídlisko Sever

foto by www.ppproduction.eu

Multifunkčné športové ihrisko

9. októbra 2012 odovzdali do užívania spoločné multifunkčné športovisko Základnej školy Janka Kráľa a Základnej školy Lajosa Pongrácza. Na slávnosti sa zúčastnili riaditelia oboch škôl, poslanci a pracovníci mestského zastupiteľstva, zástupcovia výrobcu a Slovenskej sporiteľne, ako aj predstavitelia miestnych vzdelávacích zariadení.
Finančne prispela Slovenská sporiteľňa. Autorom a iniciátorom celej akcie bol primátor mesta Ing. Ján Lőwy. Investície si vyžiadali 50000 eur, realizátorom stavby bol Funnysport.
Nové zariadenie je postavené na mieste pôvodného. Hracia plocha s umelým trávnikom je vhodná na futbalové zápasy, na basketbal a volejbal. V zimných mesiacoch sa môže využívať ako ľadová ploch

Autor/write Péter Pástor

Preklad: bell

Posted under: Šahy, Šport

Comments are closed.

↓