MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

8. Šahanský Zumbathon

photo by Pástor Péter

8. šahanský zumbathon

26. apríla sa konal v Šahách už 8. šahanský zumbathon – zumbový maratón. Štvorhodinového tanečného  programu sa zúčastnilo takmer päťdesiat tanečníkov z troch zumbových družstiev.
Podľa Kataríny Šomlóovej sa zumbový maratón usporadúva dvakrát do roka. Ich cieľom je zábava, výmena skúseností a názorov a spaľovanie tuku. Na tohoročnom jarnom zumba maratóne sa zúčastnili popri šahanskom zumba družstve aj družstvá zo Santovky a z Dudiniec spolu so svojimi trénermi. Už tradične sa na maratóne zúčastnil aj juhoamerický tanečník José Garcia z Peru, ktorý predviedol aj exotické juhoamerické indiánske tance.
Štyri hodiny boli plné tanca, pohybu a zábavy. Skupiny, pozostávajúce zväčša z príslušníčok nežnejšieho pohlavia, prežili aktívne popoludnie v telocvični Základnej školy na Ulici E.B.Lukáča. Na jeseň nás čaká 9. šahanský zumabthon.
autor/write: Péter Pástor
Preklad: Bell

Posted under: NEWS, Okolie, Šahy, Šport, Šport

Comments are closed.

↓