MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Bal zvonov

photo by Peter Paulenka & Pástor Péter

Bál zvonov

Šahanskí evanjelickí veriaci usporiadali dobročinný ples v kultúrnom dome vo Veľkých Turovciach. Pani farárka Hana Peničková informovala prítomných, že tento ples má historické korene. Prvý takýto ples usporiadali významné osobnosti župy v Šahách v roku 1910 – teda pred viac ako 100 rokmi, a z pozbieraných dobročinných príspevkov vtedy kúpili pre evanjelický kostol zvon a organ.
„Keď sa ku mne dostal tento príbeh, veľmi ma dojal aj povzbudil. Rozhodla som sa obnoviť túto peknú tradíciu. Získané peniaze by sme mohli použiť v súčasnosti už na elektrifikáciu zvonenia v našom kostole,“ nadchýnala sa pani farárka. Hudobná skupina vystupovala na plese „gratis“, teda bezodplatne, rovnako zadarmo poskytla aj obec Veľké Turovce priestory kultúrneho domu.
Raritou tohto plesu bolo aj to, že sa na ňom nepodávali alkoholické nápoje, pričom nechýbala dobrá nálada. Ale, samozrejme, nechýbala ani tombola a kultúrny program pre deti aj pre dospelých. Dúfajme, že obnovenie tejto peknej tradície nebolo posledné. Bál zvonov ukončili prítomní modlitbou.

Péter Pástor
Preklad: Bell

Posted under: NEWS, Okolie, Šahy, Verejné dianie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓