MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Bernecebaráti

photo by Pástor Péter

Olympijský klub v Bernecebaráti

Ferenc Révész, predseda  Olympijského klubu Alojza Szokolyiho v Šahách, sa zúčastnil otvorenia  Olympijského klubu v Bernecebaráti, ktorú zorganizovala Maďarská olympijská akadémia
8. októbra 2013 za účasti riaditeľov športových škôl v Peštianskom kraji. V úvode Ferenc Révész informoval prítomných o živote a športových úspechoch Alojza Szokolyiho, nositeľa striebornej medaily z aténskej olympiády z roku 1896, a o jeho šahanských kontaktoch. Dr. Jakabházy Mező Mária, tajomnička akadémií, vyzdvihla význam spolupráce ich klubu so šahanským olympijským klubom. Po odbornej konferencii si účastníci uctili pamiatku športovca položením venca k jeho pomníku. Potom navštívili miestnu školu.

Péter Pástor
Preklad: Bell.

Posted under: NEWS, Okolie, Šahy, Šport, Šport, Verejné dianie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓