MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Boj proti aids

photo by Pástor Péter

Sviečkový pochod proti zákernej chorobe AIDS

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS Mládež SČK Levice už po sedemnásty krát organizoval kampaň Sviečkový pochod. Aktivistka Monika Pavlečičová nám prezradila, že táto iniciatíva sa začala v Leviciach ešte v roku 1996. Tento rok sa pochod cez mesto uskutočnil v pondelok 2. decembra zo začiatkom 16:00 z Námestia hrdinov.

Cieľom je upriamiť pozornosť spoločnosti na problematiku HIV/AIDS, demonštrovať solidaritu s ľuďmi žijúcimi s HIV/AIDS a odstraňovať pretrvávajúce predsudky”-  informovala nás aktivistka kampane. Na túto tému boli vedené aj besedy v miestnych školách.

autor/write: Pástor Péter

preklad: Novák Kata

Posted under: NEWS, Okolie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓