MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Čakanie na Mikuláša vo Veľkých Túrovciach

photo by Pástor Péter

Čakanie na Mikuláša vo Veľkých Túrovciach

Vo Veľkých Túrovciach v časti Dolné Túrovce sa uskutočnila celodenná Mikulášska oslava spojená so slávnostným odhalením sochy. Umiestnili ju v historickej časti Dolných Túroviec. Dielo rezbára Petra Šranka zobrazuje symbol Dolných Túroviec, človeka mlátiaceho obilie.

Na udalosti sa okrem iného zúčastnil rodák z Dolných Túroviec Tibor Tóth – primátor mesta Vráble, Peter Šrank rezbár z Veľkého Lapáša a aj  prednosta Okresného úradu Levice, Ján Janáč.

Okrem odhalenia sochy sa konala celodenná séria podujatí s názvom „Aj Teba čaká Dedo Mráz“.V neďeľu ráno v kultúrnom dome organizovali remeselné dielne pre najmenších. Samozrejme Mikulás nemohol vynechať ani Veľké Túrovce a dobrým deťom porozdával balíčky.

autor/write: Péter Pástor

preklad: AS

Posted under: Kultúra, NEWS, Okolie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓