MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Home » Šahy » Archive by category "História"

Naša vizitka MyHont

Naša vizitka MyHont Vážení a milí čitatelia! Práve držíte v ruke tlačenú verziu webovej stránky MyHont. Možno sa pýtate, čo je vlastne MyHont? Ak dovolíte, predstavíme sa. MyHont je mladý, dynamický trojčlenný kolektív. Vznikol v máji 2012 s cieľom predstaviť

Continue reading

Hontianska stolica

hont1

 Hontianska stolica bola administratívnou jednotkou Uhorského kráľovstva. Dnes je väčšia časť jej územia súčasťou Slovenska. Hontianska župa ležala na sever od Dunaja, okrem údolia Ipľa bola prevažne hornatá. Hontianska stolica susedila s Tekovskou, Zvolenskou, Novohradskou, Peštiansko-pilišsko-šoltsko-malokumánskou a Ostrihomskou župou. Administratívnym

Continue reading

Predstavenie mesta Šahy

534504_444459128923767_1033877893_n

foto by www.ppproduction.eu Predstavenie mesta Šahy Prvá písomná zmienka o meste Šahy pochádza z roku 1237, z obdobia vlády Bela IV. Z hľadiska rozvoja mesta bolo rozhodujúcou udalosťou založenie premonštrátskeho kláštora (okolo r. 1236). Prepoštstvo nesúce meno Blahoslavenej Panny Márie (Prepositura

Continue reading

↓