MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Celodenný letný tábor

photo by Mészáros Ildikó

Celodenný letný tábor

Mesto Šahy usporiadalo v tomto roku už druhýkrát celodenný letný tábor. Prvý turnus sa realizoval od 7. do 14. júla 2014.
Cieľom takýchto táborov je uchovávanie tradícií. Deti sa oboznamujú s hrami a hračkami z dávnej minulosti. Popritom spoznávajú rôzne staršie remeslá, učia sa ľudové tance. V rámci tábora navštívili aj  farmu na chov koní v Plášťovciach, vykúpali sa v Dudinciach.
Tábor sa uskutočnil s podporou Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci akcie „Maďarský folklór v našich srdciach – letný denný tábor.“ (2. ročník)

autor/write: Péter Pástor

preklad: Bell.

Posted under: NEWS, Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓