MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Cestovanie v čase na nádvorí mestského úradu

photo by Pástor Péter

Cestovanie v čase na nádvorí mestského úradu

9. augusta 2014 sa šahanské obecenstvo mohlo zúčastniť cestovania v čase na nádvorí MsÚ. V ponúkanom programe sa totiž vyskytli renesančné, klasicistické i romantické skladby.
V priebehu popoludnia vystúpili tri súbory. Pouličné divadlo Theatron z Banskej Bystrice predviedlo hru v štýle Commedia dell´ Arte. Po nich vystúpilo flautové trio zo Základnej umeleckej školy Balog nad Ipľom. Vo svojom repertoári mali tiež romantické a klasicistické skladby z dávnej minulosti. Popoludňajší program uzavrel renesančný súbor Gailard z Liptovského Mikuláša.
Vo vestibule Mestského úradu v Šahách si návštevníci mohli prezrieť komornú výstavku kultúrnych pamiatok.
Projekt „Zlaté časy sídla Hontianskej župy“ finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj v rámci programu rozvoja kultúry v roku 2014.

autor/write: Péter Pástor
preklad: Bell

Posted under: Kultúra, NEWS, Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓