MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

ROMANE HANGI – CIGÁNSKE HLASY – Charitas saag program 2012 Šahy

video by www.ppproduction.eu

ROMANE HANGI – CIGÁNSKE HLASY

Občianske združenie Charitas Saag v Šahách s finančnou podporou Úradu vlády SR pre Kultúru národnostných menšín na rok 2012  uskutočnilo v našom meste letný tábor Romane Hangi (Cigánske hlasy). Dvojtýždňový program sa konal pod dozorom štyroch lektorov a dvoch dobrovoľníkov.
Hlavným cieľom projetku bolo oboznámiť deti s rómskou kultúrou a to predstavením širokej škály kultúrnych akcií od ľudových piesní až po filmové umenie. Jedna z organizátoriek tábora Adriena Kutaková nám povedala, že väčšina detí je hendikepovaná, žijú v nevyhovujúcom sociálnom prostredí. Práve preto si organizátori vytýčili za cieľ predstavenie takých rómskych umelcov, ktorí úspešne reprezentujú svoju komunitu v rôznych odvetviach kultúry.
V tábore sa zoznámili s tradičnou rómskou muzikou, s rómskymi textami piesní, ktoré sa s radosťou a potešením naučili. V knižnici sa zas stretli s rómskou literatúrou, filmovými ukážkami im lektori predstavili niekdajší kočovný život Rómov, ich tradície. Na záver zdramatizovali ľudovú rozprávku, ktorú popretkávali rómskymi piesňami a tancami. Letný tábor chcú usporiadať aj na budúci rok, ale už v nových priestoroch, v družine mládeže.
Adriena Kutaková sa už desaťročia zaoberá s mentálne i telesne  postihnutými deťmi, v záujme toho ponúkla deťom na túto činnosť aj svoj nevyužitý ateliér. Podľa plánov sa v týchto priestoroch zriadi pre postihnuté deti sociálne rehabilitačné stredisko, kde sa s deťmi budú zaoberať špeciálni pedagógovia. K vybudovaniu strediska počítajú s pomocou sponzorov a dobrovoľníkov pri poskytnutí stavebného materiálu. „Prijmeme akúkoľvek pomoc, dobrovoľnú prácu, stavebný materiál, aj finančné prostriedky. Každé jedno euro investujeme na pomoc deťom, aby aspoň tie štyri hodiny denne mohli byť oslobodené od uzavretia a izolácie, “ – vyjadrila sa umelkyňa.
autor/write/Pástor Péter.
Preklad: bell

Posted under: Kultúra, Šahy

Comments are closed.

↓