MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Čítajme si … 2013- detský čitateľský maratón v Šahách

Čítajme si … 2013- detský čitateľský maratón v Šahách

Dňa 4. júna 2013 v rámci piateho ročníka Čitateľského detského maratónu Čítajme si…, ktorý organizoval Slovenský výbor UNICEF sa uskutočnil v Šahách pod záštitou Mestskej knižnice detský čitateľský maratón v spolupráci s jednotlivými základnými školami.
Dozor nad celodenným podujatím mala Marta Solmošiová vedúca šahanskej knižnice.

Všetky základné školy mesta Šahy sa rozhodli zúčastniť sa tohtoročného čitateľského maratónu čítania. Výsledky sú nasledovné:

II. ZŠ na ul. E.B. Lukáča – 179 žiakov
ZŠ Janka Kráľa – 226 žiakov
ZŠ Lajosa Pongrácza s vyučovacím jazykom maďarským – 201 žiakov
Cirk. zákl. škola a osemroč. gymn. F. Fegyvernekiho s vyuč. jaz. maď. – 88 žiakov

Počet účastníkov čitateľského maratónu v Šahách: 694 žiakov.

autor/write: Marta Somlošiová
fotó: Szilvia Zsolnay

Posted under: Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓