MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Deň matiek v ZŠ na Ul. E. B. Lukáča

Deň matiek v ZŠ na Ul. E. B. Lukáča

Matkám a starým matkám patrí láska a úcta. Vedia to už aj tí najmenší žiaci, a preto každoročne s entuziazmom pripravujú program na počesť ich dňa, Dňa matiek. Celé týždne sa pripravujú na slávnostný okamih, kedy sa rozsvietia svetlá na javisku divadelnej sály radnice a deti budú môcť prezentovať pripravené básne, piesne, tance a scénky. So zvedavosťou vykúkajú spoza opony a očami pátrajú po známych tvárach blízkych. A keď sa im stretnú oči, mali by ste vidieť ten úsmev.
Ani toho roku, v utorok 7. mája, to nebolo inak. Prítomné mamičky a staré mamy sa mohli takmer dve hodiny kochať skvelými výkonmi svojich detí a vnúčat. Žiaci prvého až ôsmeho ročníka prispeli do mozaiky, z ktorej napokon vznikol obraz veľkej lásky k svojim najbližším. Nadšenie žiakov odmenili prítomný zaslúženým potleskom. Ďakujeme všetkým pani učiteľkám a pani vychovávateľkám, ktoré deti pripravovali.

Posted under: Kultúra, Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓