MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Deň otvorených dverí v Strednej odbornej škole

photo by Pástor Péter

Deň otvorených dverí v Strednej odbornej škole

Verní viacročným tradíciám sa pedagógovia Strednej odbornej školy v Šahách rozhodli i v tomto roku usporiadať deň otvorených dverí a to 20. septembra 2013.

„Tento deň má viacero odkazov. Popri uvítaní prvákov predstavíme verejnosti aj odbory, ktoré na našej škole vyučujeme. Pripravujeme sa na tento deň rôznymi prezentáciami. Snažíme sa ukázať návštevníkom našu školu čo najdôkladnejšie,“ informoval nás riaditeľ István Bugyi.  „V tomto roku popri odboroch kaderník, kuchár, strojár a pri maturitnom odbore podnikateľ sme otvorili aj odbor pre budúcich pracovníkov cestovného ruchu.“

V rámci dňa otvorených dverí predstavili aj priebeh vyučovacieho a odborného procesu. Návštevníci si mohli prehliadnuť kadernícku, kuchársku i strojársku dielňu. Svoje odborné učebne a dielne predstavili učitelia nielen deťom materských a základných škôl, ale aj občanom nášho mesta a okolia.

Na dni otvorených dverí sa už tradične zúčastníli aj chovatelia hospodárskych zvierat. Predstavili návštevníkom zajace, holuby a viac druhov hydiny. V závere porota zhodnotila najkrajšie exempláre domácich zvierat, ktoré boli vystavené.

Popri prehliadke sa záujemcovia mohli zapojiť aj rôznych súťaží, kde si zmerali svoje sily a schopnosti, zručnosti. Deň otvorených dverí splnil svoje poslanie a získal si opäť priazeň návštevníkov.

Autor: Péter Pástor

Prekl. Bell.

Posted under: NEWS, Nezaradené, Okolie, Šahy, Verejné dianie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓