MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Deň plný hier

Deň plný hier

je podujatie, na ktoré sa naši žiaci tešia vari najviac. Koná sa pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, tentoraz sa uskutočnilo v pondelok 3. júna. Už od skorého rána žila škola čulým ruchom. Deviataci, ktorí majú podujatie na starosti, rozkladali tovar, ktorí si mladší spolužiaci mohli zadovážiť za platidlá. A odkiaľ deti zobrali platidlá? Tie získavali od pani učiteliek a pani vychovávateliek za absolvovanie rôznorodých aktivít, kde mohli prejaviť svoju zručnosť a športové nadanie. Ale to zďaleka nebolo všetko. V klubovni si rozložili nástroje muzikanti skupiny AYA zo spoločnosti LetArt.  Predstavili výchovno-motivačný program Pesničky z vrecka pre veselé decká a pre žiakov 2. stupňa multimediálny protidrogový koncert Vzdušné zámky. Súbežne s týmito akciami sa v telocvični rozložil pán Búrik zo Zverimexu Levice, aby nám ukázal exotické zvieratá, malí zvedavci sa ich mohli aj dotknúť. Na dvore medzitým lákavo rozvoniaval guláš a halászlé, ktoré chutili naozaj všetkým. Deň plný hier bol plný prekvapení a napriek nepriaznivému počasiu opäť priniesol kopec zábavy a zážitkov. Ďakujeme všetkým pedagogickým zamestnancom za prípravu podujatí, osobitne ďakujeme tiež všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí prispeli pomocou či sponzorskými darmi – pánovi Búrikovi – Zverimex Levice, O. Rusnákovi, E. Vargovej, M. Pitlíkovej, M. Lóskovej, P. Paľagovi, T. Hegedűsovej, V. Vadovičovi, M. Hudecovej, L. Dudokovej, A. Piatrikovej, rodine Régiovej, Petráskovej, Hajdúovej, Bolemantovej, Bodzsárovej, Mrázovej, Lackovej, Šarókovej. ĎAKUJEME!!!

Posted under: NEWS, Šahy, Šport, Verejné dianie

Comments are closed.

↓