MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Deň športu – Námestie žije športom

photo by Pástor Péter

Deň športu

Námestie žije športom

Mesto Šahy spolu s Olympijským klubom Alojza Szokolyiho už druhýkrát usporiadalo 11. júna t.r. športový deň s názvom Hlavné námestie v pohybe.
Angelika Révész uviedla, že cieľom tohoto masového podujatia je popularizácia pohybu a zároveň predvedenie možností športovania v našom meste. Akcie sa zúčastnili všetky školské zariadenia v našom meste, takže v priebehu dopoludnia sa pohybovalo niekoľko sto detí naraz. Na námestí bolo aj viacero športových družstiev a osobností, ktoré sa venujú športovým aktivitám. Pre najmenších bol k dispozícii aj gumený hrad a rôzne pohybové aktivity.
Na námestí bola aj Dominika Kormaňáková, majsterka v akrobatickom tanci pri tyči. Predviedla svoju zostavu a tým dala impulz aj najmenším, aby si vyskúšali základné pohyby v tanci pri tyči. Pritom boli na programe aj rôzne loptové hry a súťaže.
Deň predtým usporiadali materské školy na sídlisku Sever športový deň, ktorého sa zúčastnili všetky materské školy.

autor/write: Peter Pástor
preklad: Bell

Posted under: NEWS, Šahy, Šport

Comments are closed.

↓