MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Deň učiteľov 2015

photo by Pástor Péter

Deň učiteľov 2015

Každý rok býva u nás v Šahách dobrým zvykom odmeniť niekoľkých pedagogických a nepedagogických pracovníkov šahanských škôl. Bývalo to komorne podujatie, tento rok však zmenilo jeho charakter. Pozvali všetkých zamestnancov škôl, aby si spoločne vychutnali podujatie.

Zástupca primátora mesta Šahy Ing. Vojtech Hammersmidt, Angelika Révész vedúca odd. školstva, mládeže a športu, predseda Komisie Školstva a mládeže Mestského zastupiteľstva Ing. Štefan Bugyi slávnostne odovzdali ocenenie pracovníkov šahanských škôl.

Na základe návrhu vedenia šahanských škôl mesto Šahy udeľuje pamätnú plaketu J.A. Komenského nasledujúcim pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom: Viczencz Adrienn (ZŠ L. Pongrácza); Béres Gábor (gymnázium Gy. Szondyho); Molnár Margit (Spojená kat. škola F. Fegyvernekyho), Szikora János (Stredná odborná škola); Mokšo Magdaléna (MŠ s VJM); Marcela Hudecová (ZŠ E.B. Lukáča); Daniela Kalinová (ZŠ Janko Kráľ ); Alžbeta Hajnalová (Gymnázium Šahy); Ľuboš Tóth (Základná umelecká škola), Adrianna Gášpárová (MŠ nám. M.R. Štefánika); Andrea Jadudová (MŠ na Hviezdoslavovej ulici), Monika Szuketyová (MŠ nám. M.R. Štefánika); Gyönyör Anna (Sterdná odborná škola); Mária Szabóová (ZŠ Janko Kráľa); Peter Szedlár (Gymnázium Šahy).

autor/write: Péter Pástor

Posted under: NEWS, Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓