MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Deň učiteľov 2017

photo by Pástor Péter

IMG_3333 (6).jpgIMG_3333 (5).jpgIMG_3333 (2).jpgIMG_3333 (1).jpgIMG_3333 (3).jpgIMG_2696.jpgIMG_2759.jpgIMG_2734.jpgIMG_2751.jpgIMG_2841.jpgIMG_2727.jpgIMG_2797.jpgIMG_2761.jpgIMG_2718.jpgIMG_2720.jpgIMG_2748.jpgIMG_2833.jpgIMG_2710.jpg

Deň učiteľov 2017

3. apríla 2017 bolo na Mestskom úrade v Šahách z príležitosti Dňa učiteľov vyznamenaných 21 pedagogických a nepedagogických pracovníkov na šahanských školách. Ich uznanie navrhli vedúci pedagogickí pracovníci.

Osobitne pozdravili v mene mesta vychovávateľku Základnej školy Lajosa Pongrácza Katalin Bystrú, ktorá si na Ministerstve školstva prevzala Pamätnú medailu Svätého Gorazda. Ostatní ocenení zamestnanci škôl si prevzali ako uznanie ďakovný list.

Medzi ocenenými pedagogickými pracovníkmi boli Éva Benő z Materskej školy na Hontianskej ulici, Jana Zekuciová (MŠ Hviezdoslavova ul.), Margit Jakab (MŠ s VJM Hviezdoslavova ul.), Aurélia Csala (MŠ Námestie Štefánika), Iveta Fábiánová (ZŠ Ladislava Balleka), Eva Duchoňová (ZŠ Janka Kráľa), Anita Kmetyo (ZŠ s VJM Lajosa Pongrácza), Lívia Czibulya (ZUŠ), Henrietta Žilková (Gymnázium Šahy), Krisztína Zvara (Gymnázium Gy. Szondyho), Andrea Wollent (Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho), Ján Pišák (Stredná odborná škola), Alena Pásztorová (Spojená internátna škola).

Z nepedagogických pracovníkov boli ocenení: Gabriella Kiss Gymnázium Šahy, Katarína Velebná ( MŠ Hviezdoslavova ul.) , Katarína Ondrušeková (MŠ Hontianskej ulici), Helena Vargová (ZŠ Ladislav Ballek), Katarína Selmeczi (ZŠ s VJM Lajosa Pongrácza), Helena Šaróka (ZŠ s VJM Lajosa Pongrácza), Margit Banda (Katolícka spojená škola F.Fegyvernekiho), Mária Csáki (Stredná odborná škola), Peter Krasznica (Spojená internátna škola).

Posted under: NEWS, Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓