MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Denný letný tábor

Denný letný tábor

Denný letný tábor sa uskutočnil v prvej polovice júla. Tábor orientoval na maďarský folklór a tradičné remesla. Finančné prostriedky na realizovaniu tábore mesto Šahy získal z Úradu vlády SR. v rámci projektu „Maďarský folklór v našich srdcia- letný denný tábor“
Denný tábor navštívil v priebehu dvoch turnusov okolo 60 detí. Deti strávili v tábore celý deň. V každom prípade táto myšlienka sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom zo strany rodičov, ktorí každý rok musia riešiť otázku, kam umiestniť svoje dieťa počas letných prázdnin. Pod vedením skúsených lektorov folkloristov a niekoľkých remeselníkov sa podarilo pripraviť bohatý program pre účastníkov tábora.
„Najdôležitejšie, čo potrebujete dať deťom do života sú korene a krídla“ V zmysle tejto myšlienky mal projekt za úlohu podporiť vzťah mladej generácie k ľudovému umeniu, folklóru a tradičným remeslám Hontianskeho regiónu.
„Podobný projektu už bol realizovaný mestom pred niekoľkými rokmi, tento rok sme však rozšírili program o folklór. Dúfame, že tejto myšlienky podarí úspešne pokračovať a vytvoriť priestor pre viac detí počas viacerých turnusov“ – povedala Iveta Majerčíkova, projektová koordinátorka Mestského Úradu Šahy.
autor/write: Peter Pástor
foto: Ildikó Mészáros

Posted under: Kultúra, NEWS, Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓