MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Denný stacionár na Ružovej ulici v Šahách

photo by Pástor Péter

Denný stacionár na Ružovej ulici v Šahách

Začiatkom roka otvoril svoje brány Denný stacionár na Ružovej ulici. Navrhovateľkou, ktorá tento stacionár vysnívala pre hendikepované deti i dospelých, je umelecká keramikárka Adriena Kutaková. V podpore svojho sna našla aktívnu podporovateľku v Občianskom združení Charitas Saag, ktorej štatutárkou je Jana Képešová, predsedníčka a zakladateľka OZ. Toto združenie sa rozhodlo podporovať nápad Adrieny Kutakovej. Prebudovali jej ateliér, a tak vytvorili dielňu s rozlohou pre 12 klientov. S nimi sa zaoberajú kvalifikovaní špeciálni pedagógovia, ošetrovatelia a sociálni pracovníci.
„Rodičia sú si vedomí toho, že keď sem prinesú svoje dieťa, zveria ho do správnych rúk, do dobrej spoločnosti, v ktorej si nájde priateľov. Aj pre matky je to vítaná pomoc, keď si môže zariadiť svoje osobné starosti a záležitosti, odbremeniť sa od každodennej viazanosti. U nás sú na prvom mieste vždy naši klienti,“ – sumarizuje význam denného stacionára Adriena Kutaková.
Návštevníkmi stacionára sa každodenne zaoberajú odborníci. Ako uviedli – ich cieľom je dosiahnuť úspešnú integráciu klientov do spoločnosti. Podľa Jany Képešovej finančnú pomoc pre stacionár poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
V súčasnosti pravidelne  navštevuje stacionár desať klientov .
„Ďakujeme srdečne za pomoc, či už finančnú alebo materiálnu, všetkým, ktorí nám pomáhajú. Teší nás, že obyvatelia Šiah a okolia pochopili našu snahu a pomáhajú tomuto humánnemu činu,“ – vyjadrila sa Jana Képešová.
Občianske združenie očakáva Vašu pomoc na účte č. 237 53 03 656/0200 Občianske združenie Charitas Saag IČO 421 13 962. Ďalšie informácie vám poskytneme na adrese: charitas@charitassaag.eu

Péter Pástor
Preklad : Bell

Posted under: Charitas Saag, Okolie, Šahy, Verejné dianie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓