MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Úspechy divadelného súboru Károlya Micsa vo Vinici

foto by www.ppproduction.eu

Úspechy divadelného súboru Károlya Micsa vo Vinici
Vo Vinici pôsobí už niekoľko desaťročí amatérsky divadelný súbor, ktorý nesie názov Károlya Micsa.
Ako nám vedúca súboru Júdita Balík povedala, členovia súboru sú absolútni amatéri, korí obetujú svoj voľný čas divadlu. Rešpektujúc požiadavky obecenstva najčastejšie majú v repertoári veselohry, medzi nimi aj mnohé hudobné veselohry. Počas posledných rokov už nacvičili a predniesli také hry ako Magnát Miška, Slečna jazdkyňa, Okná s muškátmi. Už sa stalo tradíciou, že každý rok sa predstavia s novou hrou, a to obyčajne koncom fašiangov na domácom javisku vo Vinici. Ak je záujem, radi sa predstavia aj v okolitých obciach, dokonca mali už pozvanie aj do Sedmohradska.
Aj záverom tohoročných fašiangov  9. februára 2013 sa s obrovským úspechom predstavili s novou divadelnou hrou Snubný prsteň vo veste vo veľkej divadelnej sále obce. Obecenstvo v počte takmer 400 divákov odmenilo divadelníkov nadšeným dlhotrvajúcim aplauzom.
Súbor sa v priebehu desaťročí zúčastnil aj viacerých súťaží. V osemdesiatych rokoch minulého storočia sa zúčastnil komárňanských Jókaiho dní, na prelome tisícročia sa niekoľkokrát zúčastnili Festivalu Béniho Egressyho, kde v roku 2004 vyhrali hlavnú cenu, pričom získali aj viaceré osobné ocenenia.
Júlia Balík poznamenala, že ako súbor Csemadoku dostávajú aj podporu od organizácie, podporuje ich aj samospráva obce. Mnohé veci i kostýmy si ale musia zabezpečovať sami z vlastných prostriedkov. „Súbor je družný, spoločenský. Je dobré niekam patriť, stretávať sa, odreagovať sa od každodenných starostí a tak sa zabávať aj vtedy, keď sa divadelná hra vydarí a je s úspechom predvedená,“ zhrnula svoje postrehy Júdita Balík.
Péter Pástor

Posted under: Kultúra, Okolie, Umenie

Comments are closed.

↓