MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Dobročinná akcia v Šahách

photo by Molnár Levente

Dobročinná akcia v Šahách

Občianske združenie Human International v Ipeľských Úľanoch usporiadalo v Šahách potravinovú dobročinnú akciu. Okrem bezdomovcov a občanov v hmotnej núdzi dostali potravinovú pomoc aj charitatívne organizácie.

„Potravinovú zásielku sme dostali z nemeckého mesta Lübeck, z továrne na potraviny. Sprostredkovala ju organizácia Ora International. Dostali sme niekoľko ton potravín, len  konzerv bolo 12000,“ sumarizoval László Molnár, predseda spoločnosti. Zo zásielky sme poskytli pomoc aj levickému stredisku pre bezdomovcov, sociálnemu stredisku Svätého Vincenta v Banskej Bystrici a niektorým organizáciám v Maďarsku.
Občianske združenie očakáva naďalej pomoc sponzorov. Podporu môžu poslať na bankový účet OTP banky Slovensko a.s. na čísloúčtu 8964082/5200 (všeobecná pomoc) a na 9126371/5200 (pomoc pre študentov).

autor/write: Péter Pástor

preklad: Bell.

 

Posted under: NEWS, Okolie, Šahy, Verejné dianie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓