MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Dovŕšili sme prvý rok

Dovŕšili sme prvý rok

Úvahy redakcie z príležitosti prvých narodenín

1.máj je nielen Sviatkom práce, od minulého roku je zároveň aj dňom narodenia MyHontu. Od 1. mája 2012 sa totiž datuje vznik redakcie, ktorá sa zaoberá problémami Šiah a jeho okolia, ukladá ich, eviduje. Z príležitosti prvých narodenín sa my, tvorcovia webovej stránky, chceme podeliť s vami o naše skúsenosti, problémy, spomienky.
Peťo:
Všetko sa to začalo vlastne koncom roka 2011.  Mal som nápad vytvoriť takú webstránku, ktorá by informovala občanov Šiah a blízkeho okolia o rôznych udalostiach. Táto stránka by si vzala za svoje celoplošnú informáciu, fotografiami a videonahrávkami by zvečnila udalosti. Názov stránky MyHont vymyslel Miroslav Pintér, logo nám navrhol Filip Kormaňák z Prievidze. Oba nápady majú v sebe aj svoju regionalitu aj originalitu a históriu spojenú s Hontom a s kopcami Börzsönyského pohoria. Nápad teda bol, už som potreboval len nájsť tých správnych a dobrých ľudí, ktorí by mi v tom pomohli. V jednej špecializovanej predajni som natrafil na Viťa, ktorému stačilo spomenúť, o čo ide, a bola ruka v rukáve. No a spolu sme sa dali do prípravy webstránky, ja som stláčal spúšť na svojom fotoaparáte pri tých najrôznejších akciách a dali sme do toho všetky naše skúsenosti a nápady. Už nám chýbal len jeden schopný redaktor. Vtedy som sa stretol s Petim niekde pri štadióne. Aj s ním sme sa ľahko dohodli a tak vznikla trojica spolupracovníkov i priateľov.
Od prvopočiatku bolo dôležité, aby sa ľudia zoznámili s našou činnosťou. Myslím, že vďaka fotografiám, textom a nahrávkam sa nám to aj podarilo. My vlastne tvoríme históriu, zvečníme ju pre budúce generácie. Bez dobrej spolupráce by MyHont neexistoval. Za pochodu sme sa naučili, ako treba spolupracovať. Je to pre nás úspech, ak nám ľudia poďakujú, ak sa im zapáči nejaký záber či text a povedia: ste „super“!

Viťo:
Približne pred rokom a pol som bol zamestnaný v počítačovej predajni, tu som sa prvý krát stretol s Peťom. Pol roka na to ako začínajúci podnikateľ sa tu naskytla myšlienka spolupráce. Prvou bolo zostavenie loga. Keď som počúval Peťove plány, chcel som mu pomôcť v ich realizácii. Mohol som tu využiť svoje schopnosti, znalosti zo zostavenia webovej stránky, z jej profilu. Veľa sme experimentovali, kým sa zrodila definitívna verzia dizajnu, no a MyHont mohol naštartovať. Mojou úlohou bolo tak zostaviť stránku, aby si získala priaznivý záujem čitateľov. Stále sa chceme inovovať, preto sa k prvým narodeninám zrodil už tretí dizajn. Skrátka – ja som zodpovedný za technickú stránku, robím to rád, zaujíma ma táto iniciatíva.
Veľa sa učíme aj jeden od druhého a v záujme úspechu neustále študujeme. Za najväčší úspech uplynulého roku pokladám – a to hovorím za nás všetkých – zoznámenie sa s novými ľuďmi, nadväzovanie kontaktov. Vzájomné porozumenie je základom i tajomstvom nášho úspechu.

Peti:
Vlaňajší máj priniesol v mojom živote veľa zmien – tak v pracovnom ako aj v osobnom živote. Peťa som stretol koncom marca, keď som písal svoje prvé správy o poipeľských stretnutiach. Neskôr pri inom spravodajstve som sa stretol s Angelikou Révész a jej prostredníctvom som si pýtal fotografiu k svojmu článku od Peťa. Osobne sme sa stretli až na Olympijskom behu a vtedy mi navrhol spoluprácu s MyHont. Pokladal som za veľkú česť, že mi prejavil dôveru a, samozrejme, hneď som súhlasil. Potom som sa zoznámil aj s Viťom a vytvorilo sa medzi nami tromi pevné priateľské puto. Podľa mňa je to aj základom MyHontu, základom úspechu. Preto aj hovorím, že MyHont-partia je viac ako len partia.
Pokladám za úspech, že ľudia nás spoznávajú, že nás pozývajú na svoje akcie, alebo že sa nebránia tomu, aby sme o nich informovali. Verím, že keď si svoju prácu robíme s láskou a oddanosťou, bude mať aj svoju odmenu. Je to potešujúce, keď nás zastavia na ulici, pochvália našu prácu a s veľkou radosťou posielam naše spoločné práce so signom „s pozdravom MyHontpartia“. Mojím najväčším pokladom, ktorý mi priniesol tento rok, je radosť z toho, že nás majú radi, že som našiel ozajstných priateľov.

A záverom zopár riadkov zo spoločných myšlienok:
Predovšetkým by sme sa chceli úprimne poďakovať štvrtému členovi našej partie pánovi Imrichovi Bellušovi, ktorý bez nároku na odmenu prekladá naše texty do slovenčiny. Bez neho by sme nevedeli komunikovať s našimi slovenskými čitateľmi.
Z príležitosti našich narodenín by mali našu prácu hodnotiť čitatelia a návštevníci našej webstránky. Sme otvorení aj pre prijatie nových členov, fotografov, reportérov či iných záujemcov. Samozrejme ale musia prijať naše pravidlá, náš postoj, aby sme mohli spoločne a jednotne pracovať.
Ďakujeme všetkým, ktorí doteraz či už fotografiami, textami alebo odbornými radami nám pomáhali v našej práci. V neposlednom rade ďakujeme čitateľom za pozornosť, za slová uznania, za kritické i pomocné slová. A nezabudnime: MyHont je to, čo nás spája.
MyHontpartia

Posted under: Šahy, Srdcom za Šahy, Umenie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓