MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Emaily a maľby Kornélie Fehérovej v Šahanskej synagóge

photo by Pástor Péter

Emaily a maľby Kornélie Fehérovej v  Šahanskej synagóge

V Menora Saag Centrum Artis bola otvorená výstava z diel Kornélie Fehérovej, ktorá pochádza z Vojvodiny. Výtvarníčku  prestavila kurátorka výstavy Adriena Kutaková. Výstava bola otvorená 16. októbra.

Vystavené dielá sú maľby a obrazy  vyhotovené s emailovou technikou. Tematikou obrazov sú spomienky na detstvo v Subotici a na ktorých sú zachytené významné momenty života.

Výstava bude otvorená do 16. novembra v Menora Saag Centrum Artis.

autor/write: Peter Pástor

Posted under: Kultúra, Kultúra, NEWS, Okolie, Šahy, Umenie, Umenie

Comments are closed.

↓