MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Výstava Ernesta Kocsisa

foto by www.ppproduction.eu

PREKLADY

Záchvevy našich duší

V Galérii Lajosa Simonyiho v Šahách otvorili neobyčajnú výstavu. Pod názvom „Záchvevy našich duší“ tu usporiadali výstavu z prác klientov Domova sociálnych služieb z obce Čeláre-Kirť vo Veľkokrtíšskom okrese. Podnetom k usporiadaniu tejto výstavy bol Svetový deň duševného zdravia 10. októbra. Ako uviedla riaditeľka DSS PaedDr. Anastázia Boriková, klienti domova sa zúčastňujú tvorivej terapie v rôznych odvetviach ručných prác.
Attila Baki, autor projektu tejto výstavy, vo svojom otváracom prejave uviedol: „Dnes sme v tejto galérii svedkami stretnutia dvoch duševných svetov. Títo ľudia sú schopní zanechať stopy v duševnom svete, sú schopní konať zázraky.“
Na výstave sa predstavilo osem amatérskych umelcov s viac ako sedemdesiatimi prácami. Väčšina z nich sú maľby, drevorezby, ručné práce. Ich autori sa doslova s detskou radosťou a pýchou predstavili obecenstvu. „Našim klientom ste poskytli nevyčísliteľný dar,“ – uviedla Anastázia Boriková pri otváraní expozície.
Exponáty je možné si zakúpiť a tým podporiť tvorivú terapiu v DSS.
Záverom je potrebné zamyslieť sa nad záverečnými slovami Attilu Bakiho: „Po zhliadnutí výstavy sa ináč pozeráme na ľudí, nech už žijú v akomkoľvek svete.“

Text: Péter Pástor
Foto: Peter Paulenka

Výstava jubilujúceho Ernesta Kocsisa

18. októbra 2012 bola otvorená v Menora Saag Centrum Artis výstava Komárňana Ernesta Kocsisa, ktorá sa koná z príležitosti 75. narodenín umelca.
Ernest Kocsis sa narodil v Štúrove, štúdiá absolvoval na Pedagogickej fakulte v Nitre v odbore výtvarná výchova, neskôr na fakulte aj prednášal.
Ako polyhistor nevyniká majster len vo výtvarnom umení, ale vo viacerých oblastiach umenia, píše i prózu a poéziu. Jeho tvorba je pestrá: maľba, monumentálna maľba, grafika a karikatúra. Uprednostňuje olejomaľbu, akryl, akvarel, ale aj mozaiku. V poslednom období sa venuje aj umeleckej fotografii.
Ernest Kocsis sa viaže k nášmu mestu viacerými umeleckými putami. Jedným z jeho majstrov bol aj Lajos Simonyi, od roku 1993 až dodnes je neustále členom poroty medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže Pueri Fabri. Viacero inštitúcií nášho mesta sa môže pochváliť výtvarným dielom Ernesta Kocsisa.
Jubilujúca výstava obsahuje práce posledných dvadsiatich rokov, symbolizuje priateľskú spoluprácu. Výstava potrvá do 24. novembra 2012 a môžete ju vidieť v synagóge na Bartókovom námestí.

Autor/write: Péter Pástor

Posted under: Šahy, Umenie

Comments are closed.

↓