MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Evanjelizačný týždeň v Šahách

photo by Pástor Péter

Evanjelizačný týždeň v Šahách

Spoločné podujatie ​ sa začínalo v piatok, ​13 marca. Podujatie má názov pôstny evanjelizačný týždeň. Zbierka prebiehalo pre Ukrajinu.

Hlavným cieľom ​je šíriť evanjelium – radostnú zvesť. Túžbou je, aby táto vzácna zvesť naplnila srdce človeka, zasiahla jeho život i život celých rodín.

​Evanjelizačné týždne sme začali organizovať pred vyše 10 rokmi pod názvom Pro Christ. Bolo to satelitné vysielanie z Nemecka prekladané striedavo do slovenčiny a maďarčiny. Stretnutia sa konali mimo budovy chrámu, aby boli prístupné pre každého, kto by mohol mať predsuky voči cirkvi a cirkevným budovám. ​Nakoľko sa konali tieto satelitné prenosy len každé dva roky, rozhodli sme sa pokračovať v stretnutiach pozývaním „živých“ evanjelizátorov. V ostatných rokoch sa evanjelizačné stretnutia konajú opäť na pôde cirkevných zborov. Toho roku sa bude po prvý krát konať v novom kostole reformovanej cirkvi, na čo sa všetci tešíme.

​Ja osobne sa každoročne na tento čas veľmi teším. Je to obdobie intenzívneho času pri Božom Slove i obohatenie pre moju službu i pre celý zbor. Počúvať hosťujúcich kazateľov je vzácnym darom a sme Pánu Bohu vďační za túto možnosť. Verím že pre zbor je to čas duchovného rastu.

My sme vybrali tému: Prebuď  sa kto​ spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus. Téma nás má povzbudiť k tomu, aby sme život neprežili v duchovnom spánku, ale využívali intenzívne čas, ktorí nám Pán Boh denne dáva ako vzácny dar.

 autor/write: Hana  Peničková

Posted under: NEWS, Okolie, Šahy, Verejné dianie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓