MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Finále vedomostnej súťaže o olympizme pre študentov ZŠ

foto by www.ppproduction.eu

Celoštátne vedomostné finále o olympizme v Šahách

sa uskutočnilo 2. a 3. októbra v kategórii základných škôl. Túto vedomostnú súťaž odštartovala Slovenská olympijská akadémia pred niekoľkými rokmi so zámerom oboznámiť mládež s olympijským duchom a jeho odkazom. Regionálne kolá organizovali slovenské olympijské kluby a ich víťazi si zmerali sily v Šahách.
Organizátorom celoslovenského finále bol Olympijský klub Alojza Szokolyiho v Šahách, miestom podujatia bola divadelná sála mestského úradu. Finále sa zúčastnilo trinásť škôl s takmer sedemdesiatimi účastníkmi z celého Slovenska. Prítomných privítali a slávnostné finále otvorili predseda Olympijského klubu ASz v Šahách Ferenc Révész a podpredseda Slovenskej olympijskej akadémie Ján Grexa.
Tematické okruhy zahŕňali vedomosti z histórie a zo súčasnosti olympijských súťaží, ako aj poznatky z Londýnskej olympiády 2012. Súťažiaci odpovedali na otázky písomne, potom ústne. Každá otázka súvisela so športom, športovou teóriou, športovými výsledkami. Na základe súčtu všetkých výsledkov na prvom mieste sa umiestnili žiaci Základnej školy na Krosnianskej ulici v Košiciach, druhé miesto obsadila Základná škola na Ulici Novomeského v Lučenci a na treťom mieste skončila Základná škola z Michaloviec.
Vedomostnú olympiádu spestrili sprievodné akcie. V prestávke dvojfázovej súťaže sa k účastníkom prihovárala dvojnásobná strieborná medailistka Zuzana Štefečeková. Po ukončení súťaže sa športovci mohli stretnúť za stolnotenisovým stolom s Ladislavom Gáspárom, paralympijským víťazom v stolnom tenise v telocvični na Ulici E.B.Lukáča, vyskúšali si kango fitness šport i volejbal a basketbal.
Na druhý deň sa účastníci previezli do neďalekej obce Bernecebaráti v Maďarsku, kde sa poklonili pamiatke Alojza Szokolyiho. Potom si účastníci prezreli pamätihodnosti Šiah.
„Oba súťažné dni prebehli v príjemnej priateľskej atmosfére. My, organizátori, sme sa snažili vniesť do atmosféry súťaží londýnsky úsmev,“ – konštatoval na záver súťaže hlavný organizátor Ferenc Révész.

Autor/write Péter Pástor
Preklad: bell

Posted under: Šahy, Šport

Comments are closed.

↓