MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

FITPARK – projekt, ktorý nás opäť spojil…

photo by Pástor Péter

IMG_9193.jpgIMG_9165.jpgIMG_9161.jpgIMG_9143.jpgIMG_9132.jpgIMG_9151.jpgIMG_9198.jpgIMG_9140.jpgIMG_9119.jpgIMG_9113.jpgIMG_9160.jpgIMG_9172.jpgIMG_9188.jpgIMG_9126.jpgIMG_9147.jpgIMG_9138.jpgIMG_9181.jpgIMG_9123.jpgIMG_9182.jpgIMG_9155.jpgIMG_9192.jpgIMG_9153.jpgIMG_9111.jpgIMG_9204.jpg

 Projekt, ktorý nás opäť spojil…

Myšlienka vybudovať športovisko fitpark v Šahách vznikla ako spoločný cieľ realizačného tímu – iniciatívnych zamestnancov Mestského úradu v Šahách a niekoľkých občanov.

V roku 2016 sme v rámci výzvy Nadácie SPP podali projekt „FITpark TABÁN – aktívny relax pre všetky generácie“, ktorý odborná komisia posunula do užšieho výberu a zaradila ich do verejného hlasovania. Vo verejnom online hlasovaní, ktoré  prebiehalo od 12. septembra do 3. októbra 2016,  sme získali 7 118 hlasov. Vďaka miestnym školám,  spoločnej iniciatíve občanov nášho mesta sme opäť porazili v boji aj väčšie mestá a tak sme získali 6 000 € na vybudovanie malého fitparku a detského ihriska na sídlisku Tabán.

Spolufinancovanie vo výške takmer 5 000 € zabezpečilo mesto z vlastných zdrojov. Z finančných prostriedkov sa zakúpilo šesť prvkov fitparku, preliezačka, kolotoč, pružinová hojdačka, dvojhojdačka, materiál na maľovanie pôvodného mobiliáru a výsadbu.

Projekt „FITpark TABÁN – aktívny relax pre všetky generácie„ je ukážkou ako v spojení darcu financií a dobrovoľníckej práce občanov ožije prázdne verejné priestranstvo… Spočiatku sme mali obavy, lebo na výzvu k maľovaniu mobiliáru a sadeniu zelene sa na FB hlásilo len málo ľudí… Ale Tabán je „tichý bojovník“.

Veľmi nás potešilo, že toľko detí rôzneho veku, z rôznych škôl i sídlisk s nadšením vytvorili malú zelenú oázu uprostred fitparku a na lavičkách vytvorili malé umelecké diela. Vďaka patrí všetkým rodičom a starým rodičom, ktorí sa chytili náradia a s úsmevom tu odpracovali s realizačným tímom projektu niekoľko hodín. Ďakujeme za spoluprácu aj TS mesta Šahy. Poďakovanie patrí Potravinám TOMKO (Tomáš Koterík) za občerstvenie ako aj  Drevenému tatovi a Pneuservisu (Peter Lacko)  za poskytnutie materiálu na výrobu Spartan dráhy.

Za pomoc pri organizovaní zábavného popoludnia ďakujeme všetkým, ktorí k nám prišli zabávať deti bez nároku na honorár:

  • Spartan Race Training Group
  • Občianske združenie Srdcom za Šahy
  • Materské centrum Smejko
  • Jumping – Šahy
  • Katka Šomlová – zumba
  • DJ Marco Bolemant – hudba
  • Denisa Pintérová – komentátorka
  • Party OK – balóniková výzdoba, výroba figúrok

…a ďalším ochotným dobrovoľníkom 🙂      

V priebehu posledných dvoch rokov je to už štvrté ihrisko, ktoré sa nám podarilo vybudovať. Veríme, že vďaka aktivite realizačného tímu, dobrovoľníkov a pozitívnemu prístupu obyvateľov sa nám podobnou cestou podarí naplniť aj naše ďalšie ciele v tejto oblasti… tie zatiaľ neprezradíme 

Realizačný tím: Iveta Majerčíková, Klaudia Karvaiová, Anikó Frenková-Šafárová, Marianna Szarková

                                  

 

Projekt „FITpark TABÁN – aktívny relax pre všetky generácie“ finančne  podporila Nadácia SPP.

 

Posted under: NEWS, Šahy, Šport

Comments are closed.

↓