MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Gergely Révész – všestranný mladý muž

photo by Pástor Péter

Gergely Révész – všestranný mladý muž

Vlani v septembri otvoril Gergely Révész svoju zbierku historických bojových pamiatok. Na dôstojnom takmer rodinnom podujatí sám mladý vystavovateľ zabával prítomných hrou na akordeóne. Milovník historických bojových  exponátov je zároveň aj umelecky cítiacim človekom. Má za sebou už nejedno vystúpenie a pritom je aj milovníkom koní.
„Bojové historické umenie som si obľúbil ešte v detstve. Rád som sa hral „na vojakov,“ – začína svoje rozprávanie 15-ročný Gergely. Prvé exponáty si zadovážili v roku 2009. Podstatnú časť z nich videlo obecenstvo prvýkrát. Výstavná miestnosť je totožná s pivničnými priestormi rodiny. Celú expozíciu zvládla rodinka za necelé tri týždne. Autor sa spoliehal na svoje znalosti, ktoré získal z odbornej literatúry a z internetu.
Kolekcia zahŕňa vojenské, policajné a čiastočne aj hasičské historické prvky od 19. storočia po dnešok. „Moji známi a priatelia už vedia – ak objavia doma niečo historicky cenné, či už bojové predmety alebo dokumenty, u mňa si ony nájdu svoje miesto. A tu im bude dobre.“ – priznáva nadšene mladý historik. Popri zbraniach a helmách sú tu uniformy a iné bojové historické predmety. „Bol som nadšený, cítil som sa výborne. Konečne som mohol oboznámiť verejnosť a záujemcov so svojou záľubou. Dostal som veľa pozitívnych ohlasov. Zbieranie historických bojových predmetov je pre mňa viac ako učenie, je to pre mňa zábava, relax.. Cítim sa výborne, pretože svoje informácie môžem odovzdať návštevníkom,“ nadchýna sa Gergely. Ešte nám prezradil, že by rád zariadil svoje múzeum v rozsiahlejších priestoroch. Možno by potom mohol aj zrealizovať interaktívne odohranie bojových scén, bojových stretnutí. Interaktívne hodiny dejepisu sa začali už v septembri. Gergely „odučil“ svojim spolužiakom hodinu histórie.
Všetky jeho záľuby sa sústreďujú do jedného cieľa – do histórie. Pritom dôležité miesto v jeho aktivitách zaujíma aj hudba. Takmer sedem rokov hrá na akordeóne. So svojím starým otcom už neraz vystupoval na kultúrnych akciách. V ich repertoári sú zábavné melódie, ale aj historické vojenské pochody. Dokázal to aj na otvorení výstavy.
Ako milovník koní už roky navštevuje plášťovský Oldo Ranč. Tu sa venuje koňom nielen ako jazdec, ale sa o ne aj rád postará, opatrí ich. Medzi jeho tajnými plánmi je aj jazda na pretekoch, westernové jazdectvo. Aj v súčasnosti veľa trénuje na tomto úseku.
Gergely je aj horlivým skautom, už je vo funkcii zástupcu veliteľa. Na otázku, ako si vie zladiť všetky tieto záujmové činnosti s učením, so školou, nám odpovedal:
“ Poslúcham rady mojej mamičky a podľa nich sa na vyučovaní sústredím na výklad pri preberaní nového učiva, a tak si osvojím väčšinu vedomostí už na hodine. Takto mi ostáva viac času na záľuby.“
V závere rozhovoru nám prezradil, že po otvorení výstavy sa počet exponátov v jeho múzeu zvýšil, dostal viacero hodnotných predmetov.
Ak chcete výstavu navštíviť, dohodnite sa s Gegelyom telefonicky.

autor/write: Péter Pástor
Preklad: Bell

Posted under: Kultúra, NEWS, Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓