MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Hontianska stolica

 Hontianska stolica

bola administratívnou jednotkou Uhorského kráľovstva. Dnes je väčšia časť jej územia súčasťou Slovenska.
Hontianska župa ležala na sever od Dunaja, okrem údolia Ipľa bola prevažne hornatá. Hontianska stolica susedila s Tekovskou, Zvolenskou, Novohradskou, Peštiansko-pilišsko-šoltsko-malokumánskou a Ostrihomskou župou.
Administratívnym centrom stolice bol hrad Hont. Vytvorenie systému stolíc sa datuje na začiatok 11. storočia, do obdobia panovania kráľa sv. Štefana, keď bola stolica odčlenená od Novohradskej. Prvým županom bol rytier Hont, ktorý pochádzal z rodu Hont-Pázmaň. V priebehu 12. a 13. storočia vzniklo premonštrátske prepoštstvo v Šahách (okolo r. 1237), kláštor v Pastovciach, rehoľa v Márianostre (r. 1352). V stoličných lesoch rád lovil aj kráľ Matej I.
V roku 1552 bol hrad Drégeľ dobytý vojskami vedenými budínskym bašom Hadimom Alim. Ten neskôr vyhral i nad vojskom vedeným Teuffelom v Plášťovciach. Po tejto udalosti väčšinu územia stolice obsadili turecké vojská a pripojili ju k Novohradskému sandžaku. Táto situácia zotrvala až do r. 1685.
Keď v roku 1805 župný dom v obci Kemence vyhorel, rozhodlo sa o premiestnení sídla župy do Šiah. V 19. storočí patrili do Hontianskej župy aj tri kráľovské slobodné mestá, a to Pukanec, Banská Belá a Banská Štiavnica. Začiatkom 19. storočia bol počet obyvateľov vyšší ako 112 000. Zloženie obyvateľstva v r. 1910 podľa národnosti bolo nasledovné: Maďari 45%, Slováci 43%, Nemci 6%. Náboženské zloženie obyvateľstva v r. 1910 bolo nasledovné: rímskokatolícke 71%, evanjelické a.v. 20%, reformovaná k.c. 7%.
Podpísaním Trianonskej dohody v r. 1920 sa Hontianska župa rozdelila na dve časti. Väčšia časť územia pripadla Československu a menšia časť Maďarsku. Mesto Šahy sa stalo hraničným mestom, naďalej však ostalo sídlom severnej časti Hontianskej župy, a to až do administratívnej reformy v r. 1923. Územie župy bolo pričlenené k Zvolenskej župe. Tento župný systém existoval do r. 1927. Na základe Viedenskej arbitráže sa maďarské obce stali súčasťou Maďarskej republiky. Vtedy vznikla spojená Hontiansko-tekovská župa so sídlom v Leviciach. Po 2. svetovej vojne boli hranice obnovené podľa Trianonskej dohody.

Posted under: História, NEWS, Šahy

Comments are closed.

↓