MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Ipeľský pohár – majstrovstvo vo volejbale

photo by Pástor Péter

Ipeľský pohár – majstrovstvo vo volejbale

Gymnázium Šahy usporiadalo v dňoch 26. a 27. septembra XLI. ročník Ipeľského pohára vo volejbale.  Zúčastnili sa ho družstvá: Gymnázium A. Sládkoviča v Krupine a Gymnázium F.Palackého z Valašského Meziříčí, Gymnázium Šahy, Gymnázium s VJM v Šahách a SOŠ Šahy, . Hostia sú družobnými školami šahanského gymnázia.
V súťaži chlapcov sa na prvom mieste umiestnilo Gymnázium Krupina, druhé bolo Gymnázium s VJM v Šahách a na treťom mieste skončil organizátor Ipeľského pohára Gymnázium Šahy.
V kategórii dievčat zvíťazili hostky z Valašského Meziříčí, druhé boli dievčatá z Krupiny a tretie gymnazistky z Gymnázia s VJM Šahy.
Ceny víťazom odovzdala riaditeľka šahanského gymnázia Tatiana Wenclová. Akcia sa uskutočnila za podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja.

autor/write: Péter Pástor
preklad: Bel

Posted under: NEWS, Okolie, Šahy, Šport, Šport, Verejné dianie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓