MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

„Keď hlina spája dva svety…“

photo by Charitas Saag

„Keď hlina spája dva svety…“ 

Prvý ročník  projektu „Keď hlina spája dva svety…“ mal veľký úspech u detí miestnej základnej školy. Pre detičky so zdravotným postihnutím, ktoré navštevujú naše občianske združenie Charitas Saag to bola výnimočná príležitosť tvorivo pracovať so svojimi zdravými vrstovníkmi. A tak sme sa rozhodli v tejto myšlienke pokračovať…

Cieľom nášho projektu je vytvoriť lepšie podmienky na tvorivú dielňu v exteriéri. Vďaka finančnému daru z Detského fondu Cloetta sme od  Nadácie pre deti Slovenska získali 1 205 € na materiál na pergolu, hlinu, glazúry a pomôcky. Pergolu zhotovili dobrovoľníci v mesiacoch február – marec, v apríli prebiehali dokončovacie práce. Tvorivú dielňu pod názvom „Hlina – dar našej zeme“ začneme realizovať v máji pod novou pergolou. Pozvané budú deti z miestnych škôl, detičky z MC Smejko, rodičia, ale aj široká verejnosť. Už sa tešíme na popoludnia, ktoré strávime s deťmi zhotovovaním rôznych pekných hlinených výrobkov.

V apríli a máji je plánovaná séria workshopov pod vedením keramičky Adrieny Kutakovej, ďalších členov nášho občianskeho združenia a pod dozorom egroterapeuta pani Janky Képesovej. Projekt a prácu s hlinou plánujeme odprezentovať  1. mája v rámci regionálneho podujatia v Synagóge a na nádvorí pri My Hont Café. Podujatie vzniklo na podnet Petra Paulenku, člena Občianskeho združenia „Srdcom za Šahy.

Sme Nadácii vďační za poskytnutý finančný dar a vážime si každú formu dobrovoľníckej spolupráce zo strany občanov a šahanských škôl.

 autor/write: Mária Berkulová

Posted under: Charitas Saag, NEWS, Okolie, Šahy, Verejné dianie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓