MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

„Keď hlina spája dva svety…“

photo by Peter Paulenka

cela m

Názov projektu vystihuje jeho podstatu – hlina, kúsok našej zeme sa stane dôvodom na stretnutia zdravých detí s deťmi so zdravotným postihnutím. Projekt podalo mesto Šahy v spolupráci so Základnou školou Janka Kráľa v Šahách. Sumou 1 000 € podporila projekt Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu LEAF a sumu 800 € vložila na spolufinancovanie spomínaná základná škola. Z financií projektu bude zakúpená malá pec na výpaľ hliny, galzúry, farby, hlina a pomocný materiál na aktivity projektu. Koordinátorom aktivít je Mgr. Eva Jamborová, ktorá vidí veľký zmysel tohto projektu v sociálnom aspekte – projekt pomáha deťom klasických základných škôl pochopiť svet postihnutých detí, učí ich spolupráci a vzájomnej tolerancii. „Tešíme sa na pani Kutakovú, ktorá deťom predstaví svoje práce a umenie tvarovania hliny“, povedala s úsmevom Mgr. Eva Jamborová.

Aktivity projektu budú prebiehať v mesiacoch marec až máj 2014. V rámci aktivity „Tvarujeme hlinu – hlina tvaruje nás…“ budú deti vyrábať rôzne výrobky.  Tie sa potom budú maľovať, glazovať a vypaľovať.  Počas realizácie aktivity príde medzi deti aj skutočný odborník – výtvarníčka Adriena Kutaková. Práca s deťmi bude prebiehať v základnej škole ako aj v priestoroch Občianskeho združenia Charitas Saag. Členovia zduženia budú ako dobrovoľníci pomáhať deťom pri práci s hlinou. Na záver projektu zrealizujeme WORKSHOP s názvom „Hlinená krása vo svete detí.“. Ide o spoločné stretnutie všetkých aktérov spojených s prezentáciou výtvorov z hliny, projektu a donora dotácie. Fotodokumentáciu a krátke DVD z realizácie projektu pripravia dobrovoľníci z Občianskeho združenia Srdcom za Šahy.

autor/write: Iveta Majerčíková

Posted under: Charitas Saag, NEWS, Pripravované, Šahy, Srdcom za Šahy, Umenie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓