MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

VIII. Kráľove Šahy 2013

foto by www.ppproduction.eu

VIII. Kráľove Šahy

17. mája 2013 sa už po ôsmykrát uskutočnila recitačná súťaž v prednese poézie a prózy z tvorby štúrovcov Kráľove Šahy. Organizátorom tejto celoštátnej akcie bola Základná škola Janka Kráľa v Šahách a Mesto Šahy. Spoluorganizátormi boli Ministerstvo školstva, mládeže a športu SR a Matica slovenská. Súťaž prebiehala už tradične v Základnej škole Janka Kráľa. Ako sme sa dozvedeli od riaditeľa tejto inštitúcie Mgr. Milana Kalinu, do súťaže sa prihlásilo viac ako 120 recitátorov zo 40 škôl Slovenska.
Na slávnostnom otvorení Milan Kalina privítal súťažiacich a hostí, v krátkosti spomenul históriu súťaže a jej úspechy. „Ako plynú vody Ipľa, tak sa menia časy, ale hlavný cieľ našej súťaže sa nemení, dáva priestor krásnemu slovenskému slovu – próze a poézii.“ Čestným hosťom podujatia bol Juraj Sarvaš, herec a profesor Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol umelecký prednes a poéziu. Vtipne ale úprimne poznamenal: „Stred Slovenska a teda aj Európy je tam, kde ľudia konajú pekné a prospešné veci. A pretože Šahania dnes konajú požehnané a užitočné veci, stredom Európy sú práve Šahy. “
Po slávnostnom otvorení sa započala súťaž v piatich kategóriách: 1. A kategóriu tvorili žiaci základných škôl 5.-7. ročníka, 2.A kategóriu žiaci 8.-9. ročníka, B kategóriu stredoškoláci,
C- kategóriu žiaci škôl s iným ako slovenským vyučovacím jazykom a v E kategórii súťažili žiaci s dramatizovanými a zhudobnenými recitačnými pásmami. Víťazi sa v popoludňajších hodinách predstavili aj širokej verejnosti v divadelnej sále mestského úradu.
V jednotlivých kategóriách na 8. ročníku Kráľových Šiah zvíťazili:
1.A kategória – Dárius Škarda Levice
2.A kategória – Bronislava Tolnaiová Levice
B kategória – Michaela Záturecká Levice
C kategória – Ádám Jámbor – SOU Šahy
E kategória – súbor ZUŠ Levice
Na slávnostnej akadémii sa zúčastnil aj predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, ktorý v závere podujatia odovzdal Milanovi Kalinovi a Viere Žilíkovej ďakovné listy ako uznanie za úspešné zorganizovanie Kráľových Šiah a za pôsobenie v Matici slovenskej. Úspešné podujatie sa skončilo recepciou.
Péter Pástor
Preklad: Bell

video by www.ppproduction.eu

Posted under: Kultúra, Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓