MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Kráľove Šahy 2013

Kráľove Šahy 2013  

z príležitosti 165. výročia uväznenia Janka Kráľa v Šahách

(17-ročné spomienky – I. časť)

Písal sa rok 1996. Už ani vtedy nebolo dosť peňazí na školy a na školstvo vôbec. Podmienkou k tomu, aby škola dostala nejaké financie na svoje fungovanie, bolo
vypracovať projekt celoštátneho charakteru. Keď nám toto pani riaditeľka Mgr. Helga Ivanczuková oznámila, práve som preberal so siedmakmi poéziu a život Janka Kráľa. A vtom som si uvedomil, že z tejto príležitosti by sme mohli usporiadať podobnú súťaž, akých na Slovensku už v tom období prebiehalo niekoľko, napr. Hviezdoslavov Kubín, Chalupkovo Brezno, Podjavorinskej Bzince, Beniakove Chynorany, Šaliansky Maťko a iné.
Podmienkou usporiadania takejto akcie bolo vypracovanie projektu, ktorý by schválil vtedy ešte existujúci Odbor školstva ONV Levice, Mestský úrad pod vedením vtedajšieho primátora JUDr. Ernesta Zsolnayho a ďalšie inštitúcie.
Projekt sa zrodil, takpovediac, za jednu noc, zo štvrtka na piatok.
Pod mottom z básne Janka Kráľa Krajinská pieseň z r. 1848:

Nad našou krajinou
započalo svitať,
bračekovci, poďme
slobodu si pýtať.
Poďme pýtať, poďme!
sami nám núkajú, vtedy si ju berme,
keď nám ju dávajú

sa zišiel prípravný výbor, na ktorom sa vo vtedajšom centre šahanskej kultúry – nazývanom aj Kino Ipeľ – zišlo viac ako dvadsať ľudí, ktorí spoločne prelúskali všetky body navrhovaného projektu, rozdelili si úlohy a dali sa doslova s nadšením do práce. Veď Šahy dovtedy žiadnu podobnú akciu takýchto rozmerov nepoznali. A už aj vtedy bolo v móde tzv. zviditeľňovanie sa.
(Z prípravného výboru spomeniem len zopár mien: primátor mesta JUDr. Ernest Zsolnay, Ing. František Daniš, Ľudovít Pokorný, Štefan Čerba, Marta Solmošiová, Milan Kalina, Valéria Paššová, samozrejme riaditeľka školy Mgr. Helga Ivanczuková, jej zástupkyňa Mgr. Viera Nemčoková, autor projektu Mgr. Imrich Belluš, PaedDr. Štefan Adam a mnohí ďalší.)

Samozrejme, naša prvá cesta viedla do Levíc na Odbor školstva, ktorého vedúcim bol RNDr. František Limberg a vedúcim metodického oddelenia OŠ PaedDr. Štefan Adam. Našej návšteve a nášmu návrhu sa potešili a prisľúbili všestrannú pomoc našej škole, ktorá sa vtedy volala 1.základná škola. A slovo dodržali. Obaja boli po všetky ročníky Kráľových Šiah aktívnymi pomocníkmi, podporovateľmi i organizátormi Kráľových Šiah.

No a prečo Janko Kráľ? Prečo Kráľove Šahy?
Janko Kráľ bol jedným z najvýznamnejších slovenských revolučných básnikov. Bol doslova európskym básnikom. Anglický spisovateľ, profesor českej a slovenskej literatúry na University College London na katedre East European Studies, napísal o Jankovi Kráľovi:
„Janka Kráľa považujem za jedného z najlepších európskych básnikov. Myslím si, že je ďaleko lepší, ako Shelley, ktorého tu ľudia študujú a majú radi. Janko Kráľ je pre mňa sympatický ako človek, no rovnako aj vedecky. Nebol to človek obmedzene zviazaný svojou dobou. Ba naopak, mal rozlet, krídla, navyše bol veľký experimentátor a uznával i maďarskú kultúru…“

Myslím, že väčšie uznanie o našom básnikovi už môžeme vysloviť len my, ktorí ho milujeme, ktorí hľadáme jeho básne, čítame ich, recitujeme. A recitujeme ich hlavne na Celoslovenskej súťaži v prednese poézie a prózy štúrovských básnikov, na Kráľových Šahách, ktoré sa od r. 1996 konali doteraz už sedemkrát a 17. mája 2013 budú zorganizované už po ôsmykrát.

Mgr. Imrich Belluš
autor projektu

Posted under: Kultúra, NEWS, Šahy

Comments are closed.

↓