MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Krv – v záujme záchrany života

photo by Pástor Péter

Krv – v záujme záchrany života

Základná organizácia Červeného kríža v Šahách usporiadala dňa 17.februára 2015 prvé spoločné darcovstvo krvi. Hlavná organizátorka a koordinátorka tejto humánnej akcie Mgr. Ildikó Farkasová nás informovala, že v Šahách sa podobná akcia organizuje trikrát do roka.

Darcov prijali pracovníci Národnej transfúznej služby z Nových Zámkov v miestnej nemocnici v Šahách. Prišlo ich takmer štyridsať. Po vyplnení dotazníkov zdravotníci vyšetrili dobrovoľných darcov. Nakoľko bolo všetko v absolútnom poriadku, prikročili k samotnému aktu darcovstva. Od každého darcu odčerpali takmer 450 ml krvi.

Pracovníci transfúznej stanice ešte v ten deň spracovali darovanú najvzácnejšiu tekutinu na záchranu života  a uložili ju do krvnej banky. Mnohí darcovia darovali svoju krv adresne, konkrétnej osobe. Za tento šľachetný čin im patrí aj naše poďakovanie.

Najbližšia podobná akcia bude v Šahách pravdepodobne začiatkom leta.

Péter Pástor

Preklad: Bell

Posted under: NEWS, Okolie, Šahy, Verejné dianie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓