MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Kuriózna výstava Petra Plevu na poschodí MyHont Café

photo by Pástor Péter & Peter Paulenka

Kuriózna výstava Petra Plevu na poschodí MyHont Café

21. februára 2015 sa na poschodí MyHont Café predstavil mladý šahanský umelec Peter Pleva kurióznou výstavkou miniatúrnych reprodukcií. Návštevníci v neviazanej besede „spovedali” výtvarníka o spôsobe jeho tvorby.

Obrazy vystavené na poschodí môžeme zadeliť do dvoch skupín. Väčšina z nich znázorňuje šahanské pohľady, významnejšie budovy a krajinky, iné zobrazujú abstraktný pohľad na svet. Na prízemí sú vystavené miniatúry francúzskych maliarov 19. storočia.

Peter Pleva na otvorenie svojej výstavy prišiel s ďalšou kolekciou miniatúr, o ktoré prejavili účastníci tiež veľký záujem. Autor ich oboznámil s postupom práce pri zhotovovaní takýchto náročných umeleckých diel, akými sú miniatúry známych malieb.

autor/write: Péter Pástor

preklad: Bell

Posted under: Kultúra, NEWS, Šahy, Umenie

Comments are closed.

↓