MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Denný stacionár v Šahách

foto by www.ppproduction.eu

Denný stacionár v Šahách

Občianske združenie Charitas Saag plánuje vytvoriť denný stacionár pre postihnuté deti aj na rehabilitáciu dospelej mládeže.
Vedúca OZ Jana Képešová plánuje, že v dopoludňajších hodinách by tu mohli tráviť svoj voľný čas mladí, v poobedňajších hodinách by sa kvalifikovaní dospelí zaoberali s deťmi. Prostriedky na zabezpečenie činnosti detského stacionára by poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Denný stacionár bol vytvorený vďaka úspešnej práci dobrovoľníkov a pomoci sponzorov.
„Výhodou denného stacionára pre deti je, že si môžu v spoločnosti svojich rovesníkov a za pomoci odborníkov osvojiť základy samostatnej činnosti,“ konštatovala vedúca OZ. Zamestnania sú zamerané na artterapiu, muzikoterapiu a na ergoterapiu – teda na umeleckú, hudobnú a pracovnú terapiu. Pritom sú aj možnosti rôznej individuálnej činnosti.
Umelecká keramikárka Adriena Kutaková, členka OZ, sa už viac rokov zaoberá s postihnutými deťmi v remeselníckej dielni. Poskytla k tejto činnosti aj svoju vlastnú umeleckú dielňu a to bez nároku na finančnú úhradu. V nej sa započali práce na úpravu v septembri 2012. Ako uviedla, práce sa mohli začať vďaka finančnej a materiálnej pomoci. Nikto z darcov sa ale nepýtal načo, pre koho, za akým účelom. Bol to skutočne povznášajúci pocit. „K dokončeniu úprav by sme potrebovali ešte asi 1500 eur, hoci denný stacionár bude otvorený až v januári 2014, remeselnícka dielňa začne svoju činnosť už v lete t.r. Aj z toho dôvodu je nutné skoré otvorenie stacionára, aby sme pomohli rodičom, ktorí sú takto viacnásobne zaťažení. Bude to vyhovovať aj im, aj deťom,“- uviedla záverom umelkyňa.
Péter Pástor
preklad: Bell

Posted under: Charitas Saag, NEWS, Ob. združenia a Nadácie, Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓