MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Naša vizitka MyHont

Naša vizitka MyHont

Vážení a milí čitatelia! Práve držíte v ruke tlačenú verziu webovej stránky MyHont. Možno sa pýtate, čo je vlastne MyHont? Ak dovolíte, predstavíme sa.

MyHont je mladý, dynamický trojčlenný kolektív. Vznikol v máji 2012 s cieľom predstaviť širokej verejnosti kultúrny a spoločenský život nášho mesta a okolia. Všetko to chceme dosiahnuť nielen tlačeným písmom, ale obrazom i videom a textom. Všetko to poskytujeme záujemcom na našej webovej stránke, ktorú sme my vytvorili. V uplynulom roku sme veľmi radi informovali o najrôznejších udalostiach, zapojili sme sa do viacerých aktivít aj ako organizátori, aj ako úspešní činovníci. Naším hlavným cieľom je šíriť dobré meno nášho mesta a regiónu do celého sveta a zároveň i domácim záujemcom predstaviť mesto a jeho spoločenský, kultúrny a športový život. Chceme tým ukázať, že môžeme byť hrdí aj na naše tradície, historické udalosti i na dianie v dnešných dňoch. Naším mottom je: MyHont je to, čo nás spája.

Predstavíme sa vám i osobne. Peter Paulenka je fotograf a kameraman, autor nespočetného množstva nápadov. Viktor Berkula je počítačový odborník a je zodpovedný za technické vybavenie a zabezpečenie rôznych akcií. Péter Pástor je redaktor, ktorého úlohou je propagovať čo najviac akcií a udalostí, ktoré sa v našom regióne a v našom meste dejú. S naším tímom úzko spolupracuje Imrich Belluš, ktorý nezištne prekladá texty do slovenského jazyka, a Bea Bazalova ako korektorka. Tento malý tím sa stará o zabezpečenie čerstvých správ a o vzbudenie záujmu čitateľov o našu prácu.

Naše veľké ďakujem patrí aj vedeniu mesta a poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí nás podporujú, pomáhajú nám. Odhlasovali dôveru mladej generácii. Vážení a milí čitatelia! V určitom smere sa na stránky Hontianskych listov dostávajú aj malé zmeny. Chceme ale zdôrazniť, že rešpektujeme tradície a zaužívané témy a formy na stránkach obľúbených Hontianskych listov. Štyri stránky MyHontu budú ako novinka a dávajú priestor každému, ale hlavne mladej, talentovanej generácii. MyHont chce vzbudiť pozornosť aj novými rubrikami, novými témami zo života nášho regiónu.

Dúfame, že budete pravidelnými čitateľmi nášho mesačníka a budete aj častými návštevníkmi našej webovej stránky. Tieto prvé stránky sme pripravili s veľkou radosťou a s nádejou a dúfame, že sa vám zapáčia. Vopred ďakujeme za vašu dôveru.

MyHont tím

Posted under: História, Kultúra, NEWS, Ob. združenia a Nadácie, Šahy, Šport, Srdcom za Šahy, Umenie, Uskutočnené, Verejné dianie

Comments are closed.

↓