MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

XIX. zväzový kongres skautov v Šahách

foto by www.ppproduction.eu

XIX. zväzový kongres skautov v Šahách

Zväz maďarských skautov na Slovensku usporiadal svoj XIX. kongres v dňoch 1. – 3. februára. Miestom tejto udalosti bola slávnostná sieň Mestského úradu. Hlavným cieľom kongresu boli Stanovy organizácie. Účastníci si pripomenuli aj 100. výročie založenia skautizmu na Slovensku. Na trojdňovej akcii sa zúčastnilo takmer 50 členov.
Slávnostnú schôdzu otvoril primátor Šiah Ing. Ján Lőwy. Po krátkom príhovore si účastníci vypočuli ročnú správu o činnosti.  „Naša skautská organizácia dosiahla počet členov 1147, máme 33 aktívnych skautských organizácií, nová organizácia vznikla v Horných Salibách. Viacero organizácií oslávilo výročie, medzi inými Veľký Meder, Šahy , Strekov…“ poznamenal sekretár organizácie Szilárd Csémi.
Po správach nasledovala úprava Stanov., ktorú účastníci prijali jednohlasne. Výsledky zhrnul predseda ZMS: „Urobili sme veľký krok k optimálnej činnosti. Na základe položených základov postupujeme v našej činnosti ďalej na každej úrovni.“

write/autor: Péter Pástor

Posted under: Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓