MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Ožíva amfiteáter

foto by www.ppproduction.eu

26. ‎apríla ‎2013, ‏‎19:56:46

Ožíva amfiteáter

Mestský amfiteáter je takmer desať rokov zanedbaný, nepoužiteľný. Šahania to ale chcú zmeniť.
Ako nás informovala vedúca kultúrneho oddelenia Mestského úradu v Šahách Iveta Tonhaiserová, o nápravu tejto situácie sa chce pokúsiť Zsolt Gál a to usporiadaním dobročinného koncertu. Lenže pred ním je potrebné priestory amfiteátra dať do poriadku, a to – nakoľko nie sú finančné prostriedky – verejnoprospešnou prácou a sponzorsky. „Zisk z dobročinného koncertu bude v plnom rozsahu investovaný do oživenia priestorov, do oživenia kultúry v našom meste,“ uviedla vedúca oddelenia kultúry.
Práce sa začali 13. mája. Mestský úrad v spolupráci s Povodím Hrona na podnet zástupcu primátora Ing.Tomáša Barátiho už odstránili betónové torzá, na ktorých boli lavice a práce pokračujú vo vyčistení priestoru od buriny svojpomocnými prácami.
Javisko je po statickej stránke v poriadku, ale tiež si vyžaduje obnovu. Dobročinný koncert by sa uskutočnil 30. júna a môže to byť v neviazanej forme v podobe pikniku. Do prác sa zapojí aj občianske združenie Srdcom za Šahy.
Kapacita amfiteátra je dostatočná, aj tisíc návštevníkov si tu môže nájsť miesto. Práce sú zatiaľ len na začiatku, ale veríme, že spoločnými silami vrátime pôvodný lesk a funkčnosť nášho amfiteátra.
O prácach budeme informovať správami aj fotografiami.
Péter Pástor
preklad: Bell

14. ‎mája ‎2013, ‏‎11:26:36

Posted under: Kultúra, NEWS, Šahy, Srdcom za Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓