MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Cirkevná škola oslávila dvadsaťročné jubileum

foto by www.ppproduction.eu

Cirkevná škola oslávila dvadsaťročné jubileum

Katolícka spojená škola Ferenca Fegyvernekiho s VJM oslávila 18. apríla t.r. 20. výročie svojho založenia. Slávnosti predchádzali sprievodné podujatie- súťaž v predmetoch, ktorej sa zúčastnilo 130 žiakov z 12 škôl.
Oslavy sa začali v kostole Blahoslavenej Panny Márie svätou omšou, ktorú celebroval dekan István Bíróczi. Dezső Pálffy, riaditeľ tejto inštitúcie, sa poďakoval p. dekanovi Bíróczimu a všetkým svojim spolupracovníkom, ktorí často obetujú aj svoj voľný čas, aby pomohli škole. Záverom predniesli žiaci školy krátky kultúrny program.
Péter Pástor

Posted under: Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓