MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

II. šahanský maďarský ples

foto by www.ppproduction.eu

II. šahanský maďarský ples

12. januára 2013 sa uskutočnil II. šahanský maďarský ples. Organizátormi boli ZO Csemadok Šahy, mládežnícky súbor Via Nova, MO SMK, skauti 27. Skautského zboru Sv. Imricha. Dejiskom plesu bola sála mestského divadla. Neutajeným cieľom organizátorov bolo stmelenie občanov maďarskej národnosti v našom meste.
V mene organizačného výboru takmer stočlennú spoločnosť účastníkov pozdravil Dezső Pálffy. Vo svojom príhovore zdôraznil, že šahanské maďarské organizácie, postupujúc podľa vzoru iných slovenských miest s maďarskými obyvateľmi, pristúpili k zorganizovaniu tohto plesu v roku 2012. „Cítime potrebu maďarského plesu v Šahách, pretože sme mestom s maďarskou dominanciou,“ – povedal Pálffy. Vyzdvihol, že táto spoločenská udalosť popri zábave je aj príležitosťou, aby zobudila naše maďarské povedomie, aby sme prijali hrdo, že sme Maďari.
Otváracím programom bolo vystúpenie dámskeho speváckeho zboru Labdarózsa s maďarskými ľudovými piesňami. Po nich primátor mesta Ing. Ján Lőwy a János Pálffy, vedúci organizačného výboru, so svojimi manželkami viedenským valčíkom otvorili ples.
Čestným hosťom plesu bol nositeľ Kossuthovej ceny András Berecz, spevák a rozprávkar, ktorý pikantnými ľudovými rozprávkami a humoreskami s názvom „Požehnanie uja Samu Pucoka“ zabával prítomných hostí. Popri zábave nemohli chýbať ani gastronomické kavalkády, či už na pitie, či na zahryznutie, ako sú ochutnávka pálenky, vína. Medzi stenami historického župného domu strávili účastníci skutočne príjemnú fašiangovú noc.

Autor/write: Péter Pástor

Posted under: Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓