MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Predstavuje sa OZ Ipeľ-Hont

Predstavuje sa OZ Ipeľ-Hont

Občianske združenie Ipeľ-Hont so sídlom v Plášťovciach vzniklo v roku 2008 s tým cieľom , aby zlepšilo kvalitu života tohto mikroregiónu. Zmysel ich činnosti sa ukrýva v spojení činnosti štátnych inštitúcií s činnosťou civilných a individuálnych činiteľov. Svoj prvý úspech dosiahlo OZ v roku 2012, keď vedelo úspešne využiť podporu Nitrianskeho VÚC z rozpočtu LEADER 2.
Od Agneši Gubišovej, projektovej manažérky OZ, sme sa dozvedeli, že OZ má 48 členov na 19 aglomeráciách na území Levického okresu v regióne Ipľa. Väčšinou sú to civilné organizácie a podnikatelia ako ja samosprávy obcí.
Na výzvu Nitrianskeho samosprávneho kraja sa OZ prihlásilo 9 projektmi, po posúdení 7 z nich bolo prijatých, dostali na ne podporu 20527 eur.
V roku 2012 sa OZ podarilo uskutočniť nasledujúcich sedem projektov:
1. V rámci ochrany kultúrnych pamiatok OZ Svätého Jána Nepomuckého v Slatine zrekonštruovali oltár kostola v Slatine


2. V obci Kubáňovo vytvorili park, v budúcnosti ho plánujú vybaviť vhodnými prvkami


3. Telovýchovná jednota vo Veľkých Túrovciach umiestnila na území obce turistické informačné tabule, v budúcnosti plánuje obnoviť basketbalové ihrisko


4. V Bielovciach na okolí obecného úradu vytvorili zelené pásmo a upravili okolie


5. V Ipeľských Úľanoch obnovili dve artézske studne, ktoré využíva obyvateľstvo obce


6. V Hrkovciach vytvorili prostredie pre stretávanie a zábavu obyvateľov obce


7. V Horných Túrovciach vytvorili v okolí kaštieľa oddychovú zónu


Projektová manažérka ocenila, že v rámci Slovenska je Nitrianska krajská samospráva jediná, ktorá takouto formou podporuje činnosť OZ.
OZ je otvorené aj pre ďalšie organizácie v rámci regiónu. Aj v tomto roku plánujú podať projekty na krajské zastupiteľstvo. Zo získaných prostriedkov by podporili ďalšie obce, zdôraznila na záver p. A. Gubišová.
Péter Pástor
Foto: archív Ipeľ-Hont

Posted under: Ipeľ - Hont, Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓