MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Konferencia o problémoch duševného zdravia

foto by www.ppproduction.eu

Ako sa mám zachovať, aby som bol šťastný? – konferencia rovesníkov

Coping – stratégia zvládnutia situácie. Ako sa mám zachovať, aby som bol šťastný? – pod týmto mottom sa konala v Šahách 19. októbra 2012 medzinárodná konferencia vzájomnej podpory rovesníkov. Jej organizátormi boli Nadácia za zdravú mládež so sídlom vo Vacove (Vác v Maďarsku – pozn. prekladateľa), Pečať mesta Šahy a Mesto Šahy.
Organizátori poriadajú každoročne túto konferenciu, aby odhalili problémy súčasnej mládeže. Ústrednou témou tohoročnej konferencie bolo šťastie, hľadanie šťastia.
Študenti – poslucháči troch prednášok – boli stredoškoláci zo šahanských a z vacovských stredných škôl. Prednášateľmi boli renomované vedecké osobnosti z Maďarska a zo Slovenska: Endre Czeizel, profesor genetiky, predseda Nadácie za zdravú mládež, psychologička Teréz Stredl, profesorka Univerzity Jánosa Selyeho, a Péter Hunčík, psychiater, verejný činiteľ.
Prvú prednášku mal profesor Czeizel na tému „Maďarskí géniovia“. Poslucháčom priblížil vývoj géniov, priaznivý a nepriaznivý vplyv spoločnosti na nich. V druhej časti svojej prednášky sa zaoberal géniami z Maďarska a zdôraznil, že „vlasť preslávia ľudia, nie je to naopak!“
„Životným cieľom človeka je samotný boj?“ bola téma prednášky Pétera Hunčíka, ktorý sa zameral na trápenie sa, ktorého sa môže človek zbaviť len uvedomelými zmenami.
Témou prednášky Terézie Stredl boli „(Disz)harmónie životných pochodov“. V jej prednáške sa dostali do popredia predovšetkým duševné problémy a nedostatok duševnej vyváženosti.
Študenti oboch miest mohli stráviť obsažné a zaujímavé jesenné popoludnie plné poučných zážitkov.

Autor/write: Péter Pástor
Preklad: bell

Posted under: Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓