MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Výstava žiakov Základnej umeleckej školy v Šahách

photo by Pástor Péter

Výstava žiakov Základnej umeleckej školy v Šahách

V Galérii Lajosa Simonyiho bola 27. februára 2015 otvorená pravidelná výstava žiakov ZUŠ Šahy.

Lívia Czibulya, vedúca pedagogička výtvarného odboru, nás informovala, že vo výstavnej sieni sa každoročne objavujú nové diela žiakov, ktoré sú zhotovené rôznou technikou a sú rôznej témy. Sú tu štúdie, krajinky, portréty a voľné témy, popri ktorých sa v jednej miestnosti objavili aj diela z dávnej minulosti.

Učiteľ výtvarného odboru Gábor Antal sa vyjadril, že mladých tvorcov, budúcich umelcov, inšpirovala jaskyňa Altamira v Španielsku, na stenách ktorej sa objavili zubry a ich lovci. Na výstave mladí výtvarníci s hrdosťou  ukazovali predovšetkým svoje vlastné diela a právom sa nimi chválili svojim rodičom a ostatným návštevníkom tejto každoročne úspešnej výstavky.

autor/write: Péter Pástor

Preklad: Bell.

 

Posted under: Kultúra, NEWS, Šahy, Umenie

Comments are closed.

↓