MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Projekt Zelená obec

Projekt Zelená obec

Medzinárodná záverečná akcia v Ipeľskom Sokolci
„Zelená obec – zapojenie mládeže do rozvoja vidieka“ – je medzinárodný projekt Európskej únie. Záverečná akcia ukončenia tohto projektu sa uskutočnila v Ipeľskom Sokolci za pomoci slovenského partnera Ipeľ-EKO s.r.o. Do projektu sa zapojili Island, Írsko, Veľká Británia, Slovensko, Nemecko, Rumunsko, Bulharsko, Cyprus a Keňa. „Hlavným cieľom projektu je výchova mládeže a ich zapojenie do rozvoja vidieka. V rámci projektu sme pracovali v šiestich skupinách, Slovensko sa zapojilo do troch z nich,“ – sumarizovala konateľka slovenského projektu Ida Wollent.
Medzinárodná skupina mládeže sa zúčastnila projektu v rámci výskumu historických vykopávok z obdobia doby bronzovej. Druhá pracovná dielňa sa zaoberala výskumom vidieckej kuchyne, oberačkových slávností a tradicionálnej kuchyne. Tretia skupina sa zúčastnila prác v ekologickom dome v Ipeľskom Sokolci. Konateľ britskej partnerskej spoločnosti Martin Clark zdôraznil, že potrebujeme také pracovné miesta, ku ktorým nemusíme obetovať naše kultúrne, spoločenské prostredie. Prezentácia sa skončila netradičnou módnou prehliadkou z recyklovaných produktov.
Péter Pástor

Posted under: Okolie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓