MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Školenie pedagogických pracovníkov v Šahách

Školenie pedagogických pracovníkov v Šahách

Spoločný školský úrad – Oddelenie školstva, mládeže a športu v spolupráci s Inštitútom vzdelávania dospelých z Komárna usporiadali už po štvrtýkrát ďalšie vzdelávanie pedagógov zo Šiah a z okolia. Od vedúcej oddelenia PaedDr. Angeliky Révész sme sa dozvedeli, že okrem šahanských učiteľov sa školenia zúčastnili aj učitelia z Balogu, Neniniec, Levíc, Vrbovky, Vyškoviec a Plášťoviec. Účastníci ďalšieho vzdelávania tu získajú poznatky, ako nám povedal riaditeľ inštitútu Sándor Albert, ktoré pri vysokoškolskom štúdiu nemali možnosť získať. „Teší nás, že aj Šahy sa zapojili do ďalšieho vzdelávania.“ V druhej polovici apríla sa uskutočnili v Šahách aj dve záverečné skúšky a to z pedagogických programov a z projektovania.
Péter Pástor

Posted under: Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓