MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Deň učiteľov v Šahách

foto by www.ppproduction.eu

Deň učiteľov v Šahách

Mestské zastupiteľstvo v Šahách pozdravilo 25. marca pedagogických pracovníkov i ostatných zamestnancov našich škôl. V tento deň sa skláňame pred záslužnou prácou pedagógov. Na návrh vedúcich pracovníkov pedagogických inštitúcií dostali viacerí pedagogickí i nepedagogickí pracovníci ďakovný list. Boli to títo pracovníci našich škôl: Kornélia Pásztorová, učiteľka ZŠ Janka Kráľa, József Mészáros, zo SOŠ, Sándor Szőllősi, učiteľ ZUŠ, Zita Raffay, učiteľka Gymnázia Šahy, Éva Hammersmidt, učiteľka Gymnázia s VJM, Anikó Zachar, učiteľka Cirkevného gymnázia, Margit Jakab, učiteľka MŠ s VJM, Adriana Podskalecká, učiteľka MŠ. Z nepedagogických pracovníkov dostali ďakovné listy Eva Konôpková, administratívna pracovníčka Gymnázia Šahy, Margita Sliacka a Mária Hlavandová, zamestnankyne MŠ, Helena Vargová, Regina Vargová a Margita Gubricová, zamestnankyne ZŠ Janka Kráľa.
Deň učiteľov pozdravili krátkym kultúrnym programom žiaci miestnych škôl.
Péter Pástor

Posted under: Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓