MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Žiaci Základnej umeleckej školy Šahy koncertovali v Szobe

foto by www.ppproduction.eu

Žiaci Základnej umeleckej školy Šahy koncertovali v Szobe

v Hudobnej škole Zoltána Kodálya. Hedviga Makovínyiová, riaditeľka ZUŠ nás informovala, že s touto umeleckou školou majú veľmi dobré partnerské vzťahy, výsledkom čoho je i tento koncert. Skupinku našich hudobníkov privítal riaditeľ Hudobnej školy zo Szobu, klavírista, nositeľ vyznamenania Ferenca Liszta a laureát Kossuthovej ceny Gergely Bogányi. Kontakty nadviazali školy pred štyrmi rokmi a v súčasnosti udržiavajú sesterské vzťahy. 11. apríla 2013 to bolo prvé vystúpenie šahanských žiakov v Szobe.
V Kultúrnom centre zneli piesne, rôzne skladby významných umelcov, aj sa tancovalo. Vďačné obecenstvo si mohlo vypočuť aj operné árie, slovenské ľudové piesne, ruské i španielske piesne i skladby súčasných hudobných skladateľov. K svojmu vystúpeniu prispievali všetci účastníci s vysokou zodpovednosťou a podali vynikajúce výkony.
Péter Pástor

Posted under: Kultúra, Okolie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓