MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Koncert talentovaných mladých hudobníkov

foto By Pástor Péter

Koncert talentovaných mladých hudobníkov

V koncertnej sieni Základnej umeleckej školy v Šahách sa predstavil šahanský rodák Géza Gubis a jeho priateľ Pál Lukácsházi, ktorý ho sprevádzal na klavíri.
Riaditeľka ZUŠ Mgr. Hedviga Makovínyiová nás informovala, že ich koncert je súčasťou jubilejných akcií. Huslista Géza Gubis je absolventom tejto školy a teraz je poslucháčom Hudobnej univerzity Ferenca Liszta v Budapešti. Na svojom vystúpení umelci predniesli skladby Mozarta, Bacha, Liszta a iné klasické hudobné diela, čím vytvorili príjemnú kultúrnu atmosféru.
Péter Pástor

Posted under: Šahy, Umenie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓